L

Sắp xếp

Bó Baby – Super Big Size

950,000đ
BO.L.24

Mini Pink O’hara Bouquet

120,000đ
BO.N.15

Mini Red Naomi Bouquet

120,000đ
BO.N.17

Bó hồng đỏ cao cấp

590,000đ 620,000đ
BO.M.17

Bó hồng đỏ Đà Lạt

490,000đ 520,000đ
BO.M.44

Red Rose Mix Baby

520,000đ 550,000đ
BO.M.43

Hồng kem dâu mix Baby

485,000đ 520,000đ
BO.M.28

Hồng kem dâu mix Baby – Size M

455,000đ 490,000đ
BO.M.15

Rose Setta – Red Naomi

490,000đ
BO.M.40

Rose mix Baby

385,000đ 420,000đ
BO.M.49

BÓ HOA TULIP

600,000đ
BO.M.42